Vyhlášky

 
 
 

Rozpočet obce Běrunice na rok 2013   pdf.

 

Rozpočet obce Běrunice na rok 2012

 

Obecně závazná vy hláška č.1/2012 o místních poplatcích

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  

   

Obecně závazná vyhláška obce Běrunice č.1/2011 o podmínkách pro pořádání sportovních a kulturních podniků    

 

NAŘÍZENÍ OBCE BĚRUNICE
č. 1/2011,
kterým se stanovuje cena nájmů míst na veřejném pohřebišti v areálu hřbitov a v Běrunicích a Vlkově nad Lesy a úhrady za služby spojené s tímto pronájmem
veřejn ého pohřebiště.

 

OBEC BĚRUNICE 
ŘÁD VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ

 

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

 

Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství v obci č.2 /2009

 

 Územní plán obce Běrunice