Obecní kronika Běrunice

Kronikář: Oldřich Hochberger, e-mail, tel: 737177983

Obecní kronika je ručně psaná,  počínaje r. 2003 je ukládána v počítačové formě a její části jsou vystaveny na internetu. V roce 2000 byla založena videokronika.  Počet kronik vedených v Běrunicích je ochuzen o jednu, která se bohužel ztratila. Byla psána asi v letech poválečných do sedmdesátých let. Velmi dobře se zachovaly kroniky školské, jenž jsou uloženy na základní škole v Běrunicích.

Pamětní kniha obce Běrunic  1915 - 1936 (archiv Lysá n/L)  Tato kniha byla založena 24. října 1915, ale psáti se začalo roku 1927. Jsou zde dějiny obce, další údaje od r. 1914 - 36.  Kroniku vedl Robert Svoboda ř.u.

Dějiny a popis obce Běrunice 1899 (archiv Lysá n/L)  Podrobné dějiny Běrunic od nejstarší doby do roku sepsání 1899, historie hřbitova, kostela, školy a různé události počínaje 1849 - 1913. Sestavili: František Obešlo, Robert Svoboda, Jan Oberšt, František Jenne, který také vše do knihy napsal.

Kronika školy Běronické 1882 - 1929 (ZŠ)  První kroniku školy založil František Obešlo 1882 - 1904, Vojtěch Šnábl 1905 - 14, Robert Svoboda 1914 - 26, Josef Čuban 1927 - 29.

Pamětní kniha obecné školy v Běrunicích 1930 - 1940 (ZŠ) Josef Čuban 1930 - 37, Marie Svobodová 1937 - 40.

Školní kronika 1940 - 1980 (ZŠ)   Kronika vedená řediteli základní školy v Běrunicích. Josef Kasal 1940 - 42, Josef Svoboda 1943 - 58, Antonie Zelená 1958 - 76, Josef Novák 1976 - 80.

Pamětní kniha lidové školy hospodářské 1921 - 1937 (ZŠ)  Dějiny školy 1921–30, roční zápisy 1930 - 37, zapsal Josef Čuban.

Kronika obce Slibovice (archiv Lysá n/L)  

Obecní kronika 1977 - 1995 (archiv Lysá n/L)  Kroniku vedla Antonie Zelená  (1977-1978)

Obecní kronika  od roku 1996   A. Zelená 1996 - 2002, O. Hochberger  od r. 2003

Kroniky ve formátu Pdf.
Obecní kronika:dějiny, události 1354 - 1945 (236 kb)
Různé příhody a události 1844 - 1913 (49 kb)
Kostely - Běrunice, Vlkov n/L (893 kb)
Kapelníci běrunické hudby, pomníky a místní památky (2,05 MB)
Pamětní kniha obce Běrunice 1915 - 1936 (1,2 MB)

 

100 let Sokola Běrunice (11.9 MB)
Vzpomíná prof. mgr. Iva Plchová, roz. Tillmanová (100 let Sokola Běrunice)
100 let SDH Běrunice (432 kb)
120 let SDH Běrunice (5,37 MB)
150 let Obecné školy Běrunice (3,49 MB)

 

FOTO
 

Historické pohlednice Běrunic

Z historie Sokola Běrunice

Staročeské máje - Běrunice 1965

Stavba mateřské školy - Běrunice 1976-1978

Oprava kostela - Běrunice 1998