Obecní dům Běrunice

Budova bývalé sokolovny prošla v roce 2006 rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní je k dispozici sál a přísálí s kapacitou 220 míst.
Pro pořádání koncertů se do sálu vejde 300 sedících diváků.
Prostory přísálí jsou vhodné pro pořádání soukromých oslav jako svateb, narozenin a pod.

Obecní zastupitelstvo na svém pravidelné zasedání 26. září 2006 rozhodlo o podmínkách pronájmu prostor obecního domu.

1 - pořádání tanečních zábav
Pronájem sálu 1000 Kč. + energie, úklid
Pronájem přísálí (hospody) , včetně celého vybavení 2000 Kč + energie, úklid

2 - Rodinné oslavy (svatby, narozeniny apod.)
Pro občany s trvalým pobytem v obcích patřící pod OÚ Běrunice 1000 Kč + energie, úklid - restaurace, sál 500,- Kč.
Pro ostatní zájemce 2000 Kč. + energie, úklid.

3 - Schůzová činnost
Pouze pro místní organizace patřící pod OÚ Běrunice
Bezplatně + úklid

Nájemce odpovídá za veškeré způsobené škody, které bezodkladně nahradí.

 

tel: 325 650 024
E-mail: ou@berunice.cz

 

Obsazené termíny 2018

 
6.1. Výroční schůze SDH Běrunice
13.1. Výroční schůze Sdružení občanů běrunice
20.1. SDH Velké Výkleky - Maškarní ples
27.1. Turnaj ve stolním tenise
 
24.2. Dětský maškarní
 
3.3. TJ Sokol- Sokolský ples
17.3. Soukromá akce
 
7.4. Soukromá akce
14.4. Soukromá akce
21.4. Soukromá akce
30.4. SDH Běrunice - čarodějnice
 
12.- 13.5. SDH Běrunice - Výstava  100 let republiky, 
 
23.6. Soukromá akce
 
29.9. Soukromá akce

 

 

 

Obecní dům