Zápis dětí do ZŠ Běrunice

02.04.2018 10:25

Základní škola Běrunice

Hlavní 77, 289 08 Běrunice

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

pro školní rok 2018/2019

se bude konat

v pondělí 9. dubna 2018 od 13:00 do 15:00 hod. v budově Základní školy v Běrunicích

Přineste s sebou rodný list dítěte

Naše škola žákům nabízí:

zkušené pedagogy - přátelské prostředí - individuální přístup

  • kvalifikovanou výuku anglického jazyka
  • kvalitně vybavenou počítačovou učebnu
  • školní družinu do 16 hodin
  • velké množství kroužků: anglický jazyk od 1. ročníku, šití, vaření, počítačový, deskové hry, keramik

 

Mgr.Bohumila Fifernová

ředitelka školy

tel: 325 650 036

https://www.webskoly.cz/zsberunice