Zápis dětí do MŠ Běrunice

08.04.2016 18:07

Zápis 2016-2017

Přihlášky do MŠ v Běrunicích si můžete vyzvednout v MŠ,v týdnu od 2.5. do 6.5.2016.

Přijímání přihlášek bude ve středu 18.5. od 8 do 12 hodin a od 16 do 16,30 hodin.

Přijímat se budou pouze děti s nástupem od 1.9. 2016 .Nástup během roku je možný pouze v případě volné kapacity a přihlášky tedy zatím nedáváme.

 

Kritéria pro přijetí pro školní rok 2016 - 17

Přednost v přijetí do MŠ má

1/dítě v posledním roce před nástupem do ZŠ podle § 34 ods.4 zákona 561/2004 a s odkladem školní docházky

2/dítě,které má trvalé bydliště v Běrunicích a nebo v obcích,které patří pod OÚ v Běrunicích

3/dítě,které má bydliště v obci,která patří pod poštu Běrunice

4/dítě,které je starší

5/dítě mladší 3 let,kterému docházku do MŠ doporučí pediatr a zvládá základy sebeobsluhy(stolování,používá kapesník,WC-nesmí mít pleny)

Děti se přijímají do MŠ na záčátku školního roku,s nástupem od 1.9.

V průběhu školního roku může být dítě přijato pouze v případě,že je volná kapacita § 34,ods.7 zákona 561/2004

Více zde: https://skolkaberunice.webnode.cz/news/zapis-2016-2017/