Z obecní kroniky

18.03.2013 19:34

 

Statistický přehled obyvatel za rok 2012

 

obec

1.1.2012

31.12.2012

zemř.

naroz.

Běrunice

442

432

8

4

Běruničky

63

60

1

 

Slibovice

44

45

1

 

V. Výkleky

228

227

4

3

Vlkov n/L

75

74

 

1

celkem

852

838

14

8

 

Z celkového počtu obyvatel bylo 415 mužů a 423 žen.

Nově se přihlásilo 12 osob a odhlášených bylo 20.

Nejstarším obyvatelem je nadále Ant. Zelená, která v minulém roce oslavila 94 let.

Nejpočetnějším ročníkem je rok 1961 - 23 osob, dále ročník 1973 - 19 a „šedesátku“   letos  oslaví 18 lidí. 

 

Věkové složení:

 

muži

ženy

celkem

%

do 15 let    

57

50

107

13

16 - 20 let   

17

24

41

5

21 - 40 let 

124

114

238

28

41 - 60 let  

124

113

237

28

61 - 80 let

87

94

181

22

81 - 94 let

7

29

36

4

 

Videokronika 2012

    Videa z akcí jsou druhým rokem prezentována na celosvětové síti YouTube. Nejvíce diváků  na monitorech počítačů v zahraničí máme na Slovensku, ze zámoří jsou na čtvrtém místě Spojené státy americké.

Rekordně sledovanou akcí bylo vystoupení dětí na školní besídce v Běrunicích, které předvedly pohádku o Šípkové Růžence.

Pořízené videozáznamy je možné si zapůjčit v knihovně.

 

 

Video 2012

zhlédnuto

1.

 Šípková Růženka škola

4 380

2.

Masopustní průvod V. Výkleky

781 

3.

Módní přehlídka

431

4.

Sokolský ples

430

5.

Výroční schůze SDH V.Výkleky

399

6.

Jarní setkání

382

7.

Pouťová zábava Běrunice

322

8.

Okrskové cvičení

318

9.

Běrunice - Velenice

304

10.

Blue Flowers

203

11.

Záchranářský den

199

12.

Pálení čarodějnic

197

13.

Mikuláš

185

14.

Loučení páťáků

182

15.

Vítání občánků

168

16.

Vánoční strom

156

17.

Předškoláci

154

18.

Setkání seniorů

147

19.

Dětský karneval

135

20.

Memoriál P. Duby

130

21.

Běrunice - Všechlapy

137

22.

Vodní nádrž Plácek

124

23.

Bouřka

125

24.

Běrunice - Pátek

115

25.

Martin na bílém koni

119

26.

Turnaj ve stolním tenisu

105

27.

Noc kostelů

104

28.

Běrunice - Vrbice

100

29.

M. Králové - Běrunice

98

30.

Běrunice - M. Králové B

87

31.

Běrunice - Bobnice

84

32.

Dětské sportovní odpoledne

80

33.

Běrunice - Kost. Lhota

75

34.

Běrunice B - Opolany

64

35.

Běrunice - Seletice

62

 

Všechny videa za 365 dní

1.

Šípková Růženka - škola

4380

2.

Železný Zekon 2011

987

3.

Masopustní průvod V. Výkleky

781

4.

Mikulášská 2011

564

5.

Benefit 2011

551

6.

Jak se staví tenisový kurt 2011

465

7.

Módní přehlídka

431

8.

Sokolský ples

430

9.

A. Brichta 2011

424

10.

Vítání občánků 2011

403

 

 

Země

 zhlédnuto

1.

Česká republika

16 676

2.

Slovensko

1 069

3.

Německo

65

4.

Spojené státy

64

5.

Velká Británie

63

6.

Polsko

40

7.

Rakousko

38

8.

Chorvatsko

27

9.

Itálie

20

10.

Nizozemsko

19