Výzva k podání nabídky

08.07.2015 20:22
Výzva k podání nabídky
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)
veřejná zakázka na dodávky s názvem:
 
Pořízení kontejnerů a kompostérů - Běrunice