Výstavba kanalizace

27.09.2013 15:51

Obec   B ě r u n i c e
Hlavní 176, 289 08 Běrunice

                 


Obec Běrunice zve občany na veřejnou schůzi, která se koná
v pátek 11.10.2013 od 18.00 hodin v Obecním domě v Běrunicích.

Na programu bude výstavba kanalizace a ČOV v obci Běrunice a Velkých Výklekách.

 

         Iva Schmidová v.r. 
       starostka obce