Výběrové řízení na pronájem hostince Kampelička

04.01.2011 20:28

Obec Běrunice vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM HOSTINCE K A M P E L I Č K A
VE VELKÝCH VÝKLEKÁCH

Požadavky a hodnotící kritéria:

• kvalifikační předpoklady (výuční list, živnostenský list)
• nabídka výše nájemného (min. sazba 2800,-Kč měsíčně)
• zkušenost a praxe v oboru
• reference a doporučení
• provozování stavebně oddělené nekuřácké místnosti (místnost bývalé knihovny)
• obsluha venku „pod altánem“ (v letních měsících)
• předložení komplexního podnikatelského záměru (možnost kulturních a společenských akcí apod.)


Zájemci předloží písemnou nabídku do 18.2.2011
na Obecní úřad Běrunice