Výběrové řízení ŠJ Běrunice

05.04.2018 13:23

Konkurz ŠJ 2018.pdf (334690)

Obec Běrunice

 jako zřizovatel příspěvkové organizace Školní jídelna Běrunice, okres Nymburk, Hlavní 152, 289 08 Běrunice, IČ:75031248 

vyhlašuje

konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky „školní jídelny“

 

s předpokládaným nástupem  1.9.2018

 

Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

- ÚSO- absolvent ekonomické školy, ekonomické školy-obor stravování, hotelová škola, kuchař s maturitou

- praxe v oboru

- znalost vyhlášek a zákonů vztahujících se ke školnímu stravování

- komunikační schopnost, vedení kolektivu, sebevzdělávání

- organizační a manažerské schopnosti

-  morální bezúhonnost

- dobrý zdravotní stav

 

K přihlášce přiložte:

-   úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

-   doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání včetně uvedení pracovního zařazení( např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)

-    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkonu činnosti ředitele (ne starší než 3 měsíce)

 -   strukturovaný životopis

-    koncepci rozvoje školní jídelny (maximálně 2 strany formátu A 4)

-    výpis  z evidence Rejstříku trestů (ne starší  3 měsíců)

-  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu   zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

 

Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 31.5.2018   do 16.00 hodin na adresu:

Obec Běrunice, Hlavní 176, 289 08 Běrunice

 

Obálku označte „ Konkurs ŠJ Běrunice – NEOTVÍRAT“

Případné dotazy na telefonním čísle  325 650 024, mob.724 186 948

                                                                                                                            

 

V Běrunicích 5.4.2018

Vyvěšeno: 5.4.2018                                                                                             Iva Schmidová

Sejmuto: 1.6.2018                                                                                                         starostka