V Běrunicích bylo v sobotu rušno...

09.04.2011 18:46

Tak jako v poslední době každý víkend se sešli dobrovolníci na společných brigádách. Běruničtí hasiči a motorkáři čistili rybník Plácek, který se šest let nevypouštěl. Množství naplaveného jemného bahna dosahovalo místy až 25 centimetrů. Do práce se zapojili i další občané a tak desítky metráků bahnitého kalu rychle ubývalo. Na závěr přijeli na dočištění z technikou vyklečtí hasiči. Všem patří velké poděkování.

  

 Na fotbalovém hřišti pokračovali dokončovací práce na dětském hřišti, na budoucím tenisovém kurtě se omítala zadní část fotbalových kabin. Po celý den probíhala v budově Obecního úřadu charitativní sbírka textilu, která je prostřednictvím Občanského sdružení Diakonie Broumov předávána potřebným lidem jak u nás tak i ve světě.