Svozové známky 2012

12.01.2012 19:06

O Z N Á M E N Í

Obecní úřad Běrunice oznamuje občanům, že poplatky za
odpady a poplatky ze psů budou vybírány na OÚ Běrunice

od 15.února 2012.
 
Svozové známky roku 2011 jsou platné do konce února 2012.


Sazby poplatků  na rok 2012 jsou:

odpady  -      450,- Kč za osobu
                    500,- Kč za chalupy a neobydlené domy

50,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího 100,- Kč
 

        Starostka OÚ:
        Iva Schmidová v.r.