Svoz nebezpečného odpadu...

08.04.2017 10:15

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 8.4.2017.  

Harmonogram svozu je následující:

 

10:15 - 10:30

Běruničky

na návsi

10:45 - 11:45

Běrunice

u separačního dvora

11:20 - 11:35

Velké Výkleky

u separačního dvora

11:45 - 12:00

Vlkov nad Lesy

na návsi

12:40 - 12:55

Slibovice

na návsi

 

 

Odpad musí být předán od občanů či zástupců obce přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech (viz. harmonogram).

Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.