Svěcení znaku a vlajky obce - 130. výročí hasičského sboru v Běrunicích

07.06.2010 19:38

Obecní úřad Běrunice a SDH Běrunice uspořádal v sobotu 5. června 2010 "Slavnostní svěcení znaku a vlajky obce a  oslavu 130. výročí od založení hasičského sboru v Běrunicích".

Po dlouhých deštivých dnech se ukázalo sluníčko v pravý čas, a tak nic nebránilo klidnému průběhu slavnostní akce. Hasičské sbory z Lovčic, Kněžiček, Velkých Výklek a domácích Běrunic měly sraz před  Obecním domem o deváté hodině ranní. Přesně o půl desáté za hudební fanfáry zahrané kapelou "Skleněnka" z Nového Bydžova, předstoupili praporečníci s novou obecní vlajkou a hasičským praporem, následovaní panem farářem J. Tlukou a starostou obce Ing. Zimou, který v úvodu všechny zúčastněné přivítal a seznámil s novými obecními symboly. Dále následoval obřad svěcení znaku a vlajky obce. Po jeho skončení se všichni vydali v slavnostním průvodu k pomníku padlých. Hasiči zde položili kytici a poté průvod pokračoval na fotbalové hřiště, kde proběhly hasičské soutěže. Své umění nejprve  předvedli mladí hasiči a hasičky z Lovčic. Vítězem v požárním útoku se nakonec stal sbor z V. Výklek. Smůlu měli domácí, když jednomu družstvu zabránila nečekaná technická závada v dosažení kvalitního času a druhé družstvo díky velké nervozitě a špatnému spojení hadic svůj útok nedokončilo.  Další soutěží bylo oblíbené klání v čtyřčlenné pivní štafetě. Své "kvality" zde ukázal sbor z Kněžiček, který opět celou soutěž vyhrál. Po skončení zápolení vyhrávala dechová hudba Skleněnka.

Výsledky v požárním útoku: Velké Výkleky 37,57s., Lovčice 38,75 s., Kněžičky  51,44 s., Lovčice-ženy 53,78 s., Běrunice A 2,00 min., Běrunice B diskvalifikace.

Výsledky v pivní štafetě: Kněžičky 19,22 s., Běrunice 24,53 s., Lovčice 28,03 s., Velké Výkleky 29,07 s., V. Výkleky st. garda 33,16 s., Lovčice-ženy 34,43 s.  

Celodenní oslavu zakončila  večerní pouťová zábava v hostinci u Bobika.