Spolek občanů Vlkova n/L

21.06.2012 20:06

V sobotu 30.června zveme na "Dětské sportovní odpoledne" na hřišti ve Vlkově nad Lesy od 14:30 hodin.
Program: Slavnostní otevření dětského hřiště, sportovní soutěže o ceny, jízda zručnosti na kole, opékání vuřtů.