Škola Běrunice

21.06.2012 20:14

POZVÁNKA 

na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Základní škole v Běrunicích
který se koná ve čtvrtek 28. června 2012
od 15.00 hod
Od 16. 00 hod bude besídka s vystoupením žáků
pro rodiče i širší veřejnost.