Rybolov na Lávkách

13.06.2011 20:12

 PROVOZNÍ ŘÁD PRO VODNÍ PLOCHU LÁVKA - Velké Výkleky
Dovoluje se chytat pouze formou sportovního rybolovu: chyť a pusť!!!
Zákaz odnesu ryb bez povolení Obecního úřadu Běrunice!
Rybolov možný pouze s povolenkou vydanou Obecním úřadem Běrunice.
Odchyt ryb povolený pouze na udici s pomocí háčku bez protihrotu!
Zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek!!!
Dodržování čistoty a pořádku kolem vodní plochy!!!
Při porušení provozního řádu bude odejmuta povolenka a uložena pokuta.
Kontrolu provádí osoba pověřená Obecním úřadem Běrunice.
Povolenku si můžete vyzvednout zdarma na Obecním úřadě Běrunice
nebo u pověřené osoby.