První nedělní brigáda se vydařila...

09.03.2011 12:32


První březnovou neděli 6. 6. 2011, se na fotbalovém hřišti v Běrunicích sešli tenisti a ostatní sportovní nadšenci, aby připravili hřiště na nadcházející stavební práce. Počasí se celkem vydařilo a účast byla také hojná. Sešlo se dvacet členů vznikajícího Tenisového klubu Běrunice. Všem, kteří věnovali svůj volný čas, patří velké poděkování.
Během dopoledne tenisti svépomocí demontovali stávající oplocení, které má už doslouženo. Železo se odevzdá do sběru a získané peníze částečně pokryjí náklady na pořízení nového (bezúdržbového) pletiva.

Tenisté vykáceli stávající zeleň (přerostlé tůje) a to proto, že v těchto místech bude na stavbu přijíždět těžká technika a zeleň by poničila. Po dokončení stavby bude místo znovu osázeno vhodnou zelení.

Dále byl proveden řez asfaltové plochy v místech, kde bude situováno nové hřiště. Poděkování patří především firmě NorRWit s.r.o. z Poděbrad a Radku Černému, který zdarma vypůjčil řezačku na asfalt a sám odbornou práci provedl.

Jako další jsou na řadě práce pro těžkou techniku, takže pokud se podaří zajistit mechanizaci, bude se v přípravných pracích opět o víkendu pokračovat.

O průběhu brigád a připravovaných akcích
Vás budeme průběžně informovat.