Pracovní místo na obsluhu kanalizace

01.07.2016 18:52

Obec B ě r u n i c e

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa obsluhy kanalizace v obci Běrunice a Velké Výkleky

----------------------------------------------------

Požadavky:

·  Každodenní kontrola chodu  ČOV

·  Opravy a kontroly šachet

·  Základní manuální zručnost

·  Zkušenosti s obsluhou vodohospodářských děl výhodou

       

Platové podmínky:

·  20 hodin měsíčně – 100,- Kč na hodinu

( živnostenský list nebo dohoda o provedení práce)

-------------------------------------------------------------

Zájemci předloží písemnou nabídku do 18.7.2016 do 15.00 hodin na obecní úřad Běrunice.