Pořad bohoslužeb...

16.03.2018 19:00
Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové
Březen 2018 www.farnostmestec.cz
 
V MĚSÍCI BŘEZNU SE BUDOU V MĚSTCI KRÁLOVÉ KONAT MŠE SVATÉ V KAPLI NA FAŘE. TAKÉ JIŽ
TRADIČNĚ V BĚRUNICÍCH A KNĚŽICÍCH SE V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH MŠE SVATÉ NEBUDOU KONAT. DĚKUJEME
ZA POCHOPENÍ.
 
2.3. (1. pátek v měsíci)
15:30 náboženství na faře v Městci Králové
17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
 
4.3. 3. neděle postní (1. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava
 
9.3. 15:30 náboženství na faře v Městci Králové
 
11.3. 4. neděle postní (2. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda
 
16.3. 15:30 náboženství na faře v Městci Králové
 
18.3. 5. neděle postní (3. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně
12:30 mše svatá, Sloveč, kostel sv. Martina
 
23.3. 15:30 náboženství na faře v Městci Králové
 
25.3. 6. neděle postní (4. neděle v měsíci)
Květná (Pašijová) neděle, začne žehnáním ratolestí
9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty
10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů
 
29.3. Městec Králové, kostel sv. Markéty
18:00 Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně
30.3. Městec Králové, kostel sv. Markéty
15:00 Velký pátek – křížová cesta a Velkopáteční obřady
 
31.3. Městec Králové, kostel sv. Markéty
19:00 Bílá sobota – Velikonoční vigilie, křest katechumenů, J. E. Mons. Josef Kajnek
 
Duben 2018 www.farnostmestec.cz
 
1.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (1. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty
10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava
 
2.4. Pondělí velikonoční
10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně
14:00 mše svatá, Záhornice, kostel sv. Matouše
 
6.4. (1. pátek v měsíci)
15:30 náboženství na faře v Městci Králové
17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
 
sobota 7.4.
14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla
16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie
 
8.4. 2. neděle velikonoční (2. neděle v měsíci), neděle Božího milosrdenství
9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty
10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda
 
13.4.15:30 náboženství na faře v Městci Králové
sobota 14.4. Městec Králové, kostel sv. Markéty
11:00 Motoměstec – motorkářská mše, žehnání motorek
 
15.4. 3. neděle velikonoční (3. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty
10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně
12:30 mše svatá, Sloveč, kostel sv. Martina
 
20.4. 15:30 náboženství na faře v Městci Králové
 
sobota 21.4.
14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla
16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie
 
22.4. 4. neděle velikonoční (4. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty
10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů
 
Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.