Pořad bohoslužeb...

02.05.2018 18:36
Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové
Květen 2018 www.farnostmestec.cz
 
4.5. (1. pátek v měsíci)
15:30 náboženství na faře v Městci Králové
17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
 
sobota 5.5.
14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla
16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie
 
6.5. 6. neděle velikonoční (1. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty
10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava
 
11.5.15:30 náboženství na faře v Městci Králové
 
13.5. 7. neděle velikonoční (2. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty
10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda
 
18.5.15:30 náboženství na faře v Městci Králové
 
sobota 19.5.
14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla
16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie
 
20.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého (3. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty
10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně
12:30 mše svatá, Sloveč, kostel sv. Martina
 
25.5. 15:30 náboženství na faře v Městci Králové
 
27.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého (4. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty
10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů
 
 
Červen 2018 www.farnostmestec.cz
Na začátku měsíce června bude pan farář v zahraničí. Proto budou
následující změny:
 
1.6. (1. pátek v měsíci)
15:30 náboženství na faře v Městci Králové
17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové - ODPADÁ
 
sobota 2.6.
14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla - ODPADÁ
16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie - ODPADÁ
3.6. Slavnost Těla a krve Páně (1. neděle v měsíci) slouží p. Vojtěch
Novotný
17:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty
Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.