Pořad bohoslužeb...

05.02.2018 19:00
Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové
 
ÚNOR 2018
V MĚSÍCÍCH LEDEN A ÚNOR SE BUDOU V MĚSTCI KRÁLOVÉ Z DŮVODU REKONSTRUKCE KOSTELA SVATÉ
MARKÉTY KONAT MŠE SVATÉ V KAPLI NA FAŘE. TAKÉ JIŽ TRADIČNĚ V BĚRUNICÍCH A KNĚŽICÍCH SE V
ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH MŠE SVATÉ NEBUDOU KONAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
 
2.2. (1. pátek v měsíci) Svátek Uvedení Páně do chrámu
17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
 
4.2. 5. neděle v mezidobí (1. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava
 
9.2. 15:30 náboženství na faře v Městci Králové
 
11.2. 6. neděle v mezidobí (2. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda
 
14.2. Popeleční středa
18:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
 
16.2. 15:30 náboženství odpadá z důvodu jarních prázdnin
 
18.2. 1. neděle postní (3. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně
12:30 mše svatá, Sloveč, kostel sv. Martina
 
23.2. 15:30 náboženství na faře v Městci Králové
 
25.2. 2. neděle postní (4. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů
Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.