Pořad bohoslužeb-prosinec

10.12.2017 11:14
Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové
 
PROSINEC 2017
V MĚSÍCÍCH LISTOPAD A PROSINEC SE BUDOU V MĚSTCI KRÁLOVÉ Z DŮVODU
REKONSTRUKCE KOSTELA SVATÉ MARKÉTY KONAT MŠE SVATÉ V KAPLI NA FAŘE. DĚKUJEME
ZA POCHOPENÍ.
 
1.12. (1. pátek v měsíci)
15:30 náboženství na faře v Městci Králové
17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
 
sobota 2.12.
14:30 mše svatá, Kněžice, kostel sv. Petra a Pavla
16:00 mše svatá, Běrunice, kostel Narození Panny Marie
3.12. 1. neděle adventní (1. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava
8.12.
15:30 náboženství na faře v Městci Králové
10.12. 2. neděle adventní (2. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda
 
sobota 16.12.
14:30 mše svatá, Kněžice, kostel sv. Petra a Pavla
16:00 mše svatá, Běrunice, kostel Narození Panny Marie
17.12. 3. neděle adventní (3. neděle v měsíci)
9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně
12:30 mše svatá, Sloveč, kostel sv. Martina
22.12.
15:30 náboženství na faře v Městci Králové
24.12. 4. neděle adventní (4. neděle v měsíci) SBÍRKA BUDE ODESLÁNA Nadačnímu fondu
Betlém nenarozeným www.nfbetlem.cz
9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
PŮLNOČNÍ
22:00 mše svatá, Městci Králové, kostel sv. Markéty
24:00 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava
 
pondělí 25.12. Slavnost narození Páně/ 1. svátek vánoční
9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové
10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda
úterý 26.12. Svátek sv. Štěpána/ 2. svátek vánoční
10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně
14:00 mše svatá, Záhornice, kostel sv. Matouše, poté krátký koncert

sobota 30.12.
14:30 mše svatá, Kněžice, kostel sv. Petra a Pavla
16:00 mše svatá, Běrunice, kostel Narození Panny Marie
31.12. Svátek svaté rodiny
9:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové, poděkování za uplynulý rok
10:15 mše svatá, Sloveč, kostel sv. Martina

LEDEN 2018
V MĚSÍCÍCH LEDEN A ÚNOR SE BUDOU V MĚSTCI KRÁLOVÉ Z DŮVODU REKONSTRUKCE
KOSTELA SVATÉ MARKÉTY KONAT MŠE SVATÉ V KAPLI NA FAŘE. TAKÉ JIŽ TRADIČNĚ V
BĚRUNICÍCH A KNĚŽICÍCH SE V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH MŠE SVATÉ NEBUDOU KONAT.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

pondělí 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů
14:00 mše svatá, Chroustov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.