Poplatky za svoz odpadu

21.11.2000 09:28

O Z N Á M E N Í

 

Obecní úřad Běrunice oznamuje občanům, že poplatky ze psů a za

odpady budou vybírány na OÚ Běrunice od


17.února 2014.

 

Sazby poplatků  na rok 2014  jsou:


odpady        500,- Kč za občana trvale přihlášeného  v naši obci
                      600,- Kč za chalupy a neobydlené domy

 

psi                 50,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího 100,- Kč
 
 

 

        Starostka obce:
        Iva Schmidová v.r.