Poplatky za stočné, odpady a psy

18.01.2017 17:50

O Z N Á M E N Í

 

 

 

 Obecní úřad Běrunice oznamuje občanům,

 že od 20.února 2017 bude  vybírat poplatky za stočné, odpady a psy.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

 

Poplatek za odvádění odpadních vod- stočné:

1404,-Kč/rok   -   za osobu připojenou na splaškovou kanalizaci ( faktury budou vydány čtvrtletní, pololetní nebo roční )

 

 

Poplatek za odpad:

500,- Kč/rok    -   za osobu trvale hlášenou v obci

600,-Kč /rok    -   za nemovitost ( neobydlené domy,chalupy, chaty )

 

 

Poplatek ze psů:

50,- Kč/rok                      za jednoho  psa

100,- Kč/rok                    za každého dalšího.

 

 

                                                               

 

                                                                  za OÚ Běrunice:

                                                                  Kleinerová  Jana