Poplatky za popelnice

14.01.2011 16:42

                                O Z N Á M E N Í

Obecní úřad Běrunice oznamuje občanům, že poplatky za odpady a poplatky ze psů budou vybírány na OÚ Běrunice od

7.února 2011

Do této doby budou popelnice TS Nymburk vyváženy na známky r.2010.
Sazby poplatků v roce 2011 jsou:

odpady - 450,- Kč za osobu
500,- Kč za chalupy a neobydlené domy

50,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího 100,- Kč


                                  Starostka OÚ:
                                  Iva Schmidová v.r.