Poplatky za odpady...

17.02.2016 18:36

O Z N Á M E N Í

       Obecní úřad Běrunice oznamuje občanům,

 že od 22.února 2016 bude  vybírat poplatky za odpady a psy.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

Poplatek za odpad:

500,- Kč                  za osobu trvale hlášenou v obci

600,-Kč                   za nemovitost ( neobydlené domy,chalupy, chaty )

 

 

Poplatek ze psů:

50,- Kč                         za jednoho  psa

100,- Kč                       za každého dalšího.

 

 

 

                                                              

 

                                                                  za OÚ Běrunice:

                                                                  Mašindová Jana