Poplatky za komunální odpad...

13.02.2015 13:57

O Z N Á M E N Í

 

 

         Obecní úřad Běrunice oznamuje občanům, že poplatky za odpady a ze psů budou vybírány na 

OÚ Běrunice od

 

24.února 2015.

Sazby poplatků  na rok 2015  jsou:

 odpady        500,- Kč za občana trvale přihlášeného  v naši obci

   600,- Kč za chalupy a neobydlené domy

 

psi                 50,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího 100,- Kč

 

Poplatky jsou splatné do 31.3.2015.

 

 

 

                                                                           Starostka obce:

                                                                           Iva Schmidová v.r.