Podání nabídky

06.12.2016 14:46
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
k veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
„REKONSTRUKCE WC A UMÝVÁREN TJ SOKOL BĚRUNICE“