Páteční hasičský den se vydařil

05.06.2011 16:25

Členové Sboru dobrovolných hasičů z Velkých Výklek a z Lovčič za přispění Okresního sdružení SDH Nymburk v čele se starostkou sboru Blankou Blechovou uspořádali dne 3. června 2011 pro děti na fotbalovém hřišti v Běrunicích Den s hasiči. Této akce se zúčastnilo asi 50 žáků základní a mateřské školy.
Nejprve zásahová jednotka předvedla uhašení požáru, poté následovaly ukázky požárních útoků v provedení družstev žen a mužů. Hasiči dětem předvedli několik hasičských vozů a názorně vysvětlili, k čemu se používá jejich vybavení. Děti si s nadšením vyzkoušeli požární útok a shození plechovek proudem vody. Za velkého fandění svých žáků pak útok zkusily i paní učitelky. Dále se děti pobavily v různých dovednostních soutěžích a byl připraven i skákací hrad, zapůjčený firmou Coca-Cola. Počasí přálo a tak na závěr lovčičtí hasiči nastříkali na zem pěnu, ve které se děti do sytosti vydováděly. Děti domů odcházely s drobnými odměnami věnovanými hasičskými sbory a především s pocitem zajímavě stráveného dopoledne, při kterém se dozvěděly mnoho zajímavého o činnosti hasičů.


Za SDH Velké Výkleky
Anna Vanžurová