Obecní úřad oznamuje

15.05.2015 17:30

Obecní úřad Běrunice oznamuje,že

v pátek 15.května od 17.30 hod.

bude v Obecním domě v Běrunicích veřejná schůze k  výstavbě kanalizace v obci Běrunice,Velké Výkleky a vodovodu v obci Běrunice a Běruničky.

 

U p o z o r n ě n í

Svozný dvůr v Běrunicích a  Velkých Výklekách bude v měsíci květnu otevřen mimo soboty ještě každou středu od 16.00 do 17.00 hod.

Občané zde mohou vyvážet bioodpad.

Pokud bude o tuto službu zájem, budou svozné dvory ve středu otevřeny i v dalších měsících.