Obecní hospoda Kampelička - V.Výkleky

27.02.2011 18:24

Původní hospoda ve Velkých Výklekách byla v roce 1995 již půl roku zavřená , neboť žádný nový zájemce o pronájem se nenašel. Bylo proto nutné se poohlédnout po jiném vhodném objektu pro hospůdku. Vybrán byl obecní domek čp. 80, který byl přestavěn svépomocí na základě pracovních smluv s místními zedníky a pomocníky. 

Prvními obsluhujícími se stali pánové Novák a Černý, kteří se po týdnu střídali. Hospodskou na plný úvazek byla od prvního dubna 1997 až do února 2004 Milena Vojtíšková z Velkých Výklek. 

Třetího dubna 2004 zahajoval provoz v obecním hostinci Kampelička pan Jarkovský. Svou hostinskou činnost prováděl do 3.10. 2005 kdy zde skončil. 

Výběrové řízení na obsazení hospody bylo vypsáno do konce října 2005 a přihlásilo se celkem pět zájemců. Zastupitelstvo nakonec vybralo domácího Jiřího Fifernu z Běrunic, jenž zde působil do roku 2008, kdy náhle zemřel. 

Do dalšího výběrového řízení se přihlásili pouze dva zájemci. Novým hostinským se stal pan M. Švábenský z Křince, který zde skončil v únoru 2011. 

Dalším provozovatelem obecní hospody nyní bude pan Václav Malina z Běrunic.