Nebezpečný odpad

04.05.2011 20:09

  O Z N Á M E N Í

Obecní úřad Běrunice oznamuje, že

v sobotu 21.května 2011 od 9.00 do 11.00 hodin

bude u svozného dvora v Běrunicích ( u kravína ) proveden

sběr nebezpečného odpadu

( televize, ledničky, elektrospotřebiče, baterie, pneumatiky z osobních automobilů ).

Občané mohou v uvedené době využít této jednorázové akce.

 

Starostka obecního úřadu:
Iva Schmidová v.r.