Nafta ve studni v Běrunicích

29.05.2015 13:42

Nafta ve studni

V úterý ráno v 6,30 hodin starostce obce bylo oznámeno, že v Běrunicích v ulici Pod Baráky č. p. 18  u pana Hochbergera Oldřicha se ve studni objevila nafta. Okamžitě jsme volali hasiče z Poděbrad a ti po prohlídce informovali životní prostředí Poděbrady a policii. Dále přijela firma Dekonta, která se zabývá likvidací takovýchto havárií. Mgr. Sisr z této firmy varoval před dalším šířením podzemními vodami. Životní prostředí pověřilo firmu Dekonta vyčerpat studni, aby se zjistilo, zda se nafta bude stahovat nadále do studně nebo ne. Další den tedy proběhlo sčerpání studně a bohužel se ukázalo, že se nafta stále objevuje ve studni v dosti velké míře. Nyní čekáme na vyjádření životního prostředí, kterému navrhl Mgr. Sisr postup, jakým způsobem se bude pokračovat, aby se zjistil viník a  následně se odstraňovaly vzniklé škody a dělalo opatření k tomu, aby nebyly zasaženy další studně v okolí. Na doporučení ČIŽP bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele  - ohrožení života.

Iva Schmidová

 

 

                                                                                                         

Zápis
z jednání konaného dne 15.6.2015 v kanceláři starostky obce Běrunice.

Předmětem jednání je řešení havarijního stavu na podzemních vodách  (ropné znečištění)  zjištěného v k.ú. Běrunice na pozemku pana Oldřicha Hochbergera , ulice Pod Baráky č. p. 18.
Předmětem dnešního jednání byl postup řešení zjištění původce a rozsahu znečištění. Vodoprávní úřad Poděbrady zajistí průzkum znečištění  pozemku č.p.  193 s cílem zjištění možného původu znečištění. ČIZP OI Praha zajistí průzkum rozsahu znečištění na pozemku pana Oldřicha Hochbergera , ulice Pod Baráky č. p. 18. a ve směru proudění podzemní vody.
Výsledky obou těchto průzkumů budou projednány na dalším kontrolním dnu ( 29. 6. 2015).  Pokud by v průběhu průzkumů byly zjištěny závažné skutečnosti o této kontaminaci, budou všechny zainteresované strany informovány bezodkladně. 
Skončeno a podepsáno na prezenční listině.