Nabídka pronájmu

10.09.2012 11:01

Obec B ě r u n i c e

vypisuje výběrové řízení na pronájem hostince  K A M P E L I Č K A

ve Velkých Výklekách

----------------------------------------------------

Požadavky a hodnotící kritéria:

  • kvalifikační předpoklady (  výuční list, živnostenský list)       
  • nabídka výše nájemného ( minimální sazba 2 500,- Kč  měsíčně )
  • zkušenost a praxe v oboru
  • provozování stavebně oddělené nekuřácké místnosti
  • obsluha venku „pod altánem“

 

Zájemci předloží písemnou nabídku do 31.10.2012 na obecní úřad Běrunice