Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

17.02.2010 18:47

INFORMACE POLICIE ČR

Pro obce Běrunice, Běruničky, Velké Výkleky, Vlkov n/L, Slibovice je místně příslušným útvarem policie:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Územní odbor vnější služby Nymburk

OBVODNÍ ODDĚLENÍ MĚSTEC KRÁLOVÉ

 

Určení policisté s územní odpovědností:

Inspektor prap. Be. Martin Přibyl

 

Sídlo: Na Ptáku čp.250/ 289 03 Městec Králové / tel: 325 643 232, 974 878 720

fax: 974 878 728 / e-mail: krpstc.oo.mestec.kral@mvcr.cz

 

Tísňová volání:

112 Integrovaný záchranný systém

150 Hasičský záchranný sbor České Republiky

155 Zdravotnická záchranná služba

158 Policie České Republiky