Koncert v kostele

26.03.2012 17:35

Kulturní komise zastupitelstva obce Běrunice zve příznivce sborového zpěvu na koncert

vokální skupiny 

V kostele Nar. Panny Marie v Běrunicích - neděle 15.4.2012 od 14.00 hod.