Finanční úřad - informace

09.02.2015 10:04

FINANČNÍ  ÚŘAD  PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ-

ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V PODĚBRADECH

 

INFORMUJE VEŘEJNOST

 

 

Finanční úřad pro Středočeský kraj – Územní pracoviště v  Poděbradech informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2014 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu přítomni na Městském  úřadě  v Městci Králové dne:

 

18. 3. 2015    Městský úřad v Městci Králové (zasedací místnost v 1. patře)  v 9 – 16 hod.

 

Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených termínech obdobně jako v minulých letech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu - bez front a v „domácím“ prostředí mohli vyřídit své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou získat radu při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro případné zaplacení daně.

 

Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“. Interaktivní formuláře daňových přiznání k DPFO jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz v záložce „Daňové tiskopisy. 

Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portálu na  www.daneelektronicky.cz. Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami.

 

S účinností od 1. 1. 2015 platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky – datovou zprávou.  

 

Pro podání daňových přiznání na Územním pracovišti v Poděbradech bude prodloužena otevírací doba v pracovních dnech od 23. 3. 2015 do 1. 4. 2015 od 8.00 do 18.00 hod.

 

Upozornění: Příslušné formuláře si můžete vyzvednout na kterémkoli Územním pracovišti

Finančního úřadu a od 9. 2. 2015 též na Městském  úřadě  v Městci Králové.     

 

Pracovníci finanční správy budou rádi, když využijete nabízené služby a věří, že se tím alespoň částečně usnadní plnění Vašich daňových povinností.

 

 

                                                                                  Finanční úřad pro Středočeský kraj

Územní pracoviště v Poděbradech