Dětský den ve Velkých Výklekách

03.06.2011 13:58

Dne 28.5.2011 bylo na zahradě hostince Kampelička ve Velkých Výklekách uspořádáno zábavné odpoledne pro děti.
Hlavními pořadateli byl Sbor dobrovolných hasičů z Velkých Výklek spolu s „bandou matek“.
Díky finanční a materiálové pomoci mnoha sponzorů bylo pro děti připraveno mnoho lákavých atrakcí.
Vedle soutěží to byl především nafukovací skákací hrad (zapůjčený od firmy Coca-Cola), který byl lákadlem pro děti všech věkových kategorií. Dále mohli rodiče a děti shlédnout taneční vystoupení děvčat ze ZŠ Běrunice, které nacvičila Drahuška Lehká. Po vystoupení si ještě společně zatančily i ostatní děti.
Po příchodu na dětský den děti dostali hrací kartu, podle které postupně plnily jednotlivé úkoly a soutěže. Po splnění všech úkolů byla pro děti připravena sladká odměna ve formě balíčků, spolu s míčkem a hrníčkem, které darovala firma Kiri.
V průběhu soutěží ještě děti dostaly zmrzlinu, zasoutěžili si dokonce i tatínkové v přetahování lanem.
Pro pět nejlepších masek a kostýmů byly připraveny lákavé ceny. Dále následovala soutěž „talentů“. Děti, které se nestyděly nám předvedly např. hru na klávesy a zpěv.
Na závěr čekala na děti ta nejlákavější věc a tou byla tombola a kolo štěstí. Ve hře bylo více než 260 cen a jednotlivé ceny byly vylosované přímo na místě.
Vidět úsměvy a rozzářené oči dětí bylo pro pořadatele tou nejlepší odměnou.
Závěrem tedy ještě jednou DĚKUJEME všem sponzorům za finanční a materiální pomoc.

Za SDH Velké Výkleky
Martina Šťastná