Upozornění k dani z nemovitosti

21.01.2011 09:46

Termín podání daňového přiznání je
do 31. ledna 2011.
Povinnost podat přiznání v tomto termínu mají všechny osoby, které v průběhu roku 2010 nově nabyly nemovitost např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.
Poplatníci, kteří již podali přiznání v některém z předchozích zdaňovacích období, mají tuto povinnost pouze v případě, že prodali nebo koupili další nemovitost.


Pokuta:
Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, pokud nepodá daňové přiznání vůbec nebo po termínu delším 5ti pracovních dnů.
Výše pokuty činí minimálně 500 Kč.


První termín pro zaplacení daně z nemovitostí je k 31.5.2011. Do té doby všichni poplatníci obdrží složenku s uvedením výše stanovené daně.
Doporučujeme vyčkat na tuto složenku, aby se předešlo možným přeplatkům či nedoplatkům.