BIO-ODPAD

23.11.2011 18:19

 

PRŮZKUM ZÁJMU - SVOZ BIO-ODPADU
 
Vážení spoluobčané,
Společnost NYKOS a.s. nabízí v rámci své působnosti službu: svoz bio-odpadů. Jedná se o službu, při které by byl prováděn oddělený svozu bio-odpadů a komunálních odpadů.
Svoz bio-odpadu bude zaveden pouze v případě dostatečného zájmu občanů.
Nyní bližší vysvětlení nabízené služby:
 
Co je bio-odpad
Bio-odpad jsou všechny organické odpady, které se díky různým biochemickým procesům přeměňují na organické hnojivo – humus, kompost. Je to veškerý odpad, který lze kompostovat.
Mezi hlavní složky bio-odpadů patří:
  • Tráva, sláma, seno
  • Listí a piliny
  • Drobné dřeviny, odřezky, hobliny,
  • Zbytky ovoce a zeleniny
  • Zbytky rostlin a květin z úpravy zeleně a zahrad
  • Organické odpady z domácností a kuchyní
Tyto odpady nepatří do popelnice na směsný komunální odpad!! Pokud budete bio-odpad dávat do popelnice na směsný odpad, může se stát, že Vám nebude vyvezena.
Kontejnery na bio-odpad ve sběrných dvorech jsou zrušeny!! Od příštího roku budou prováděny kontroly, jak s těmito odpady nakládáte.
Každý občan má možnost kompostovat tyto odpady na své zahradě. V případě zájmu občanů bude možné i využít službu svozu bio-odpadu.
 
Organizace nabízeného svozu bio-odpadu
Domácnosti by měly zvlášť popelnici na směsný komunální odpad - to je ta, kterou nyní všichni máme a její svoz bude probíhat jako doposud každé pondělí. Tato popelnice je vyvážena na skládku komunálních odpadů.
Občané, kteří projeví zájem o službu svoz bio-odpadu, by měli navíc ještě zvláštní popelnici pouze na bio-odpad. Ta by byla vyvážena na kompostárnu. Do této popelnice by bylo možné dávat všechny výše uvedené odpady.
Svoz bio-odpadu by se prováděl od 1.5. do 31.10. jednou za 14 dní. Začátek a konec svozu by se mohl mírně upravovat v závislosti na počasí.
Cena za svoz by činila cca 400 Kč ročně za popelnici. (tato platba by byla navíc k poplatku za odpady)
Prosíme všechny občany, kteří o tuto službu mají zájem, aby se přihlásili osobně, telefonicky či mailem do 5. prosince na Obecním úřadě. Zde Vám rádi vysvětlí i případné nejasnosti a dotazy ohledně nabízené služby.