Kalendář akcí 2018

Dat.

Akce

Místo

Pořadatel

6.1.

Tři králové

Vlkov n/L

Spol. obč. Vlkov n/L

20.1.

Maškarní ples

OD Běrunice

SDH Velké Výkleky

27.1.

Turnaj ve stolním tenise

OD Běrunice

TK Běrunice

 Kulturní komise ZO

17.2.

Masopustní průvod

V.Výkleky

SDH V.Výkleky

24.2. Dětský maškarní OD Běrunice Spl. obč. Běrunice
3.3. Sokolský ples  OD Běrunice Sokol Běrunice
31.3. Dětský karneval Vlkov nad Lesy Spol.obč.Vlkov n/L

30.4.

Čarodějnice s průvodem

OD Běrunice

SDH Běrunice

30.4.

Čarodějnice

V.Výkleky

SDH V.Výkleky

12.-13.5. Výstava-čeští legionáři 
100 let Československa
OD Běrunice Kulturní komise ZO
SDH Běrunice
19.5. Vyklecká pouť V.Výkleky SDH V.Výkleky

19.5.

Vítání občánků

OU Běrunice

Kulturní komise ZO

23.5.

Výlet seniorů

Častolovice

Kulturní komise ZO

25.5.

Noc kostelů

Kostel - Vlkov n/L

Spol. obč. Vlkov n/L

2.6.

O pohár starostky obce

Večerní zábava

Fotbalové hřiště Běrunice

SDH Běrunice

9.6. Dětský den Fotbalové hřiště Běrunice SDH V.Výkleky

23.6.

Běrunická dvacítka

Cyklistická vyjížďka

Kulturní komise ZO

Spolky z našich obcí

11.8.
16:00 hod.
Odpolední posezení s hudbou Vlkov n/L Spol. obč. Vlkov/L,
Myslivecké sdružení
11.8.
14:00 hod.

Utkání fotbalových fandů

Slavia - Sparta

Fotbalové hřiště Běrunice

Sokol Běrunice
18.8.
13:00 hod.

Fotbalový memoriál P.Duby

Fotbalové hřiště Běrunice Sokol Běrunice
25.8. Lesní odpoledne Vlkov n/L Spol. obč. Vlkov/L,
Myslivecké sdružení
25.8. Den otevřených dveří
v požární zbrojnici
Běrunice SDH Běrunice

8.9.

Běrunické posvícení

Fotbalové hřiště Běrunice

Sokol Běrunice

20.10.

Drakiáda

Fotbalové hřiště Běrunice

SDH Běrunice

3.11.
16:00 hod.
Běrunický halloween OD Běrunice SDH Běrunice       

28.10.

 

Pietní akt u pomníku padlých

Běrunice - V.Výkleky

SDH Běrunice,

SDH V.Výkleky

1.12.

16:00 hod.

Rozsvícení ván. stromu

Běrunice

Kulturní komise ZO

6.12.

14:00 hod.

Setkání seniorů

OD Běrunice

Kulturní komise ZO  

8.12.

14:00 hod.

Mikulášská nadílka

OD Běrunice

Spolek obč. Běrunice

27.12.

14:00 hod.

Vánoční šipkování

OD Běrunice

SDH Běrunice