Galerie

V rámci Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/69 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů (GDPR), byly fotografie s občany skryty.