E-podatelna OÚ Běrunice

Elektronická adresa e-podatelny: ou@berunice.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Běrunice

ID datové schránky: z6waw2z

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
OBECNÍ ÚŘAD BĚRUNICE
Hlavní č.p. 176
289 08 Běrunice

Technické parametry přijímaných datových zpráv

 1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .xlsx, .txt, .jpg, .jpeg, .png.
  Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 10 MByte
 2. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
  Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM
 3. Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Úřední hodiny e-podatelny:

pondělí 7,30 - 11,30  12,30 - 17,00 hod.
úterý    7.30 - 11,30  12,30 - 16,00 hod. 
středa  7,30 - 11,30  12,30 - 17,00 hod.
čtvrtek  7,30 - 11,30  12,30 - 16,00 hod.
pátek   7,30 - 11,30  12,30 - 14,00 hod.


Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:Obecní úřad neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím veřejně dostupného technického zařízení v budově úřadu.

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je v záhlaví zprávy uvedena jeho elektronická adresa. Součástí zprávy je:
- Identifikace zprávy v podatelně
- Datum a čas příjmu
- Jméno a příjmení potvrzujícího
- Zaručený elektronický podpis oprávněného pracovníka úřadu

Vzor potvrzující zprávy:
Zpráva byla přijata v e-podatelně OÚ Běrunice Identifikace zprávy: Datum a čas příjmu: Příjem potvrzuje: Jana Kleinerová

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 • Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
 • Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§ 19) musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno - viz výše.
  Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
 • Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany

Kontaktujte nás