Datum: 18.03.2015

Vložil: Zelenková

Titulek: Kam s bioodpadem ?????

Zajímalo by mě, jak bude, na základě nové legislativy, v našich obcích, resp. v Běrunicích a Velkých Výklekách řešena likvidace bioodpadu.
Myslím, že jediným přijatelným řešením jsou popelnice, event.. v krajním případě kontejnery ve svozovém dvoře, ovšem, za úplně jiných podmínek, než fungovaly / resp. nefungovaly / v minulosti !!
Jako úplně nepřijatelný způsob likvidace vidím kompostéry.

Přidat nový příspěvek