Úřední deska

 

Rozpočet a rozpočtová opatření, hospodaření obce

 

Zveřejnit od

Zveřejnit do

Rozpočet na rok 2018

3.1.2018                 

31.12.2018

Úprava rozp. výhledu na rok 2018-2020

  

19.12.2017

31.12.2018

Rozpočtové opatření č.1/2018

 5.3.2018   

31.12.2018  

Rozpočtové opatření č.2/2008   

Rozpočtové opatření č.3/2018                                 

 16.4.2018

 24.5.2018

 31.12.2018 

 31.12.2018

Závěrečné účty, návrhy závěrečných účtů obce

Závěrečný účet obce Běrunice za rok 2017

  4.6.2018   31.12.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Rozvaha 2017
Výkaz zisku a ztráty 2017
Příloha 2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 2017
Finanční vypořádání dotací obce 2017
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha 2017 PO  -, , ŠJ
Finanční vypořádání dotací 2017  PO
     

Veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace   29.11.2017  

Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Běrunice

 7.9.2017

 3.7.2020

 

Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Běrunice

15.3.2017 15.3.2020

Veřejnoprávní smlouva S TJ Sokol Běrunice

Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Běrunice

15.6.2016

28.2.2018

15.6.2019

28.2.2021

Veřejnoprávní smlouva 3.3.2017 3.3.2020

Ostatní  

 

Vodné na rok 2018  

 5.12.2017   31.12.2018
Dražební vyhláška
1.6.2018
11.7.2018
Cena stočného na rok 2018   29.11.2017    31.12.2018

 Oznámení o stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022

 31.5.2018 


 31.10.2018 

Veřejná nabídka pozemků

25.5.2018 25.6.2018


         

 

 OZV č.2/2018- Požární řád

4.6.2018   

20.6.2018

 Oznámení o výkonu topograf. prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018+ mapa

11.6.2018  7.8.2018
 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN-§§64-65 Zákona č.256/2013 Sb.  26.3.2018 31.12.2018
Oznámení o zahájení územního řízení- Běrunice veřejné osvětlení a místní rozhlas 13.6.2018 29.6.2018
Pozvánka na 36. zasedání ZO obce Běrunice 18.6.2018 29.6.2018
     

Vyhlášky obce


 OZV 1/2018 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místních poplatcích
 

Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  
 
Obecně závazná vyhláška obce Běrunice č.1/2011 o podmínkách pro pořádání sportovních a kulturních podniků   
NAŘÍZENÍ OBCE BĚRUNICE
č. 1/2011,
kterým se stanovuje cena nájmů míst na veřejném pohřebišti v areálu hřbitova v Běrunicích a Vlkově nad Lesy a úhrady za služby spojené s tímto pronájmem
veřejného pohřebiště.

 
OBEC BĚRUNICE
ŘÁD VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ
Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství v obci č.2 /2009
 
 Územní plán obce Běrunice
 

Zasedání ZO Běrunice

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v usneseních zastupitelstva obce podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů.
 
32 Usnesení ze zasedání ZO dne 7. 2. 2018.pdf (695564)
 

 Archiv

https://berunice.imunis.cz/edeska/

Návrh Závěrečného účtu obce Běrunice za rok 2017