Úřední deska

 

Rozpočet a rozpočtová opatření, hospodaření obce

 

Zveřejnit od

Zveřejnit do

Rozpočet na rok 2018

3.1.2018                 

31.12.2018

Úprava rozp. výhledu na rok 2018-2020

  

19.12.2017

31.12.2018

Rozpočtové opatření č.1/2018

 5.3.2018   

31.12.2018  

Rozpočtové opatření č.2/2008                                    

 16.4.2018

 31.12.2018 

Závěrečné účty, návrhy závěrečných účtů obce

 

 

 

 

   

Veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace   29.11.2017  

Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Běrunice

 7.9.2017

 3.7.2020

 

Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Běrunice

15.3.2017 15.3.2020
Veřejnoprávní smlouva S TJ Sokol Běrunice 15.6.2016 15.6.2019
Veřejnoprávní smlouva 3.3.2017 3.3.2020

Ostatní  

 

Vodné na rok 2018  

 5.12.2017   31.12.2018Cena stočného na rok 2018   29.11.2017    31.12.2018

 Konkurz ředitele/lky Školní jídělny v Běrunicích

 5.4.2018

1.6.2018  

 Veřejná vyhláška-vyměření daně z nemovitosti na rok 2018

 11.4.2018 11.5.2018

 Územní rozhodnutí -Kněžičky,Kopičák-VN, JTS,obnova NN

  

 23.4.2018

 9.5.2018

      

     

 

 

    
 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN-§§64-65 Zákona č.256/2013 Sb.  26.3.2018 31.12.2018
 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018  21.3.2018  12.6.2018
 Pozvánka na 34. zasedání ZO Běrunice  16.4.2018  25.4.2018
     

Vyhlášky obce

OZV obce Běrunice 1-2016 rušení nočního klidu.pdf

 OZV 1/2018 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místních poplatcích
 

Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  
 
Obecně závazná vyhláška obce Běrunice č.1/2011 o podmínkách pro pořádání sportovních a kulturních podniků   
NAŘÍZENÍ OBCE BĚRUNICE
č. 1/2011,
kterým se stanovuje cena nájmů míst na veřejném pohřebišti v areálu hřbitova v Běrunicích a Vlkově nad Lesy a úhrady za služby spojené s tímto pronájmem
veřejného pohřebiště.

 
OBEC BĚRUNICE
ŘÁD VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ
Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství v obci č.2 /2009
 
 Územní plán obce Běrunice
 

 Archiv

https://berunice.imunis.cz/edeska/