Zasedání ZO Běrunice 2017

 
 
 
 

Zasedání ZO Běrunice 2016

 
 
 
 
 
 

Zasedání ZO Běrunice 2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zasedání ZO Běrunice 2014

Zas edání ZO 20.1.2014

Zasedání ZO 3.3.2014

Zasedání Z O 7.4.2014

Zasedán í ZO 5.5.2014

Zasedání Z O 9.6.2014

Zasedání ZO  4.7.2014

Zasedání ZO 1.9. 2014

Zasedání Z O 7.10.2014

Ustavující za sedání ZO 3.11.2014

Zasedání ZO 18.11.2014

Zasedání ZO 18.12.2014

 

Zasedání ZO Běrunice 2013

Zasedání ZO 4.2.2013

Zasedání ZO  4.3.2013

Zasedání ZO 8.4.2013

Zasedání ZO 1 3.5.2013

Zasedání ZO 19.6.2013

Zasedání ZO 9 .9.2013

Zasedání ZO 30.10.2013

Zasedání ZO 27.11.2013

Zasedání ZO 18.12.2013

 

Zasedání ZO Běrunice 2012

Zasedání Z O 30.1.2012

Zasedání ZO 2 7.2.2012

Zasedání  ZO 30 .3.2012

Zasedání ZO 21 .5.2012

Zasedání ZO 26.6.2012

Zas edání ZO 16.7.2012

Za sedání ZO 5.9.2012

Zasedání ZO 12 .11.2012

Zasedání ZO 20.12.2012

 

Zasedání ZO Běrunice 2011

Zasedání ZO 24.1 .2011

Zasedání ZO 21.2.2011

Zasedání ZO 28.3.2011

Zasedání ZO 20.4.2011

Zased ání ZO 27.5.2011

Zasedání ZO 30.6.2011

Zasedá ní ZO 29.8.2011

Zasedání ZO  10.10.2011

Zasedání ZO 21.11.2011

Zasedání ZO 19.12.2011