Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název
Obec Běrunice

 

2. Důvod a způsob založení
Dle zákona č. 128/2000 Sb.

 

3. Organizační struktura
Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Běrunice

 

5. Dokumenty

Rozpočet 2010

Rozpočet 2011

Rozpočet 2012

Rozpočet 2013

Rozpočet 2014

Rozpočet 2015

Rozpočet 2016

 

6. Žádosti o informace
Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Pravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace stanoví z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „tento zákon“), ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo elektronických komunikací.
V případě, že není žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel tuto informaci za dostačující, je třeba podat tuto žádost písemně.

Výroční zprávy - Přijaté žádosti


7. Příjem žádostí a dalších podání

  • na obecním úřadě písemně
  • elektronicky pomocí el. podatelny
  • e-mailem na:ou@berunice.cz