Obecní dům Běrunice

Budova bývalé sokolovny prošla v roce 2006 rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní je k dispozici sál a přísálí s kapacitou 220 míst.
Pro pořádání koncertů se do sálu vejde 300 sedících diváků.
Prostory přísálí jsou vhodné pro pořádání soukromých oslav jako svateb, narozenin a pod.

Obecní zastupitelstvo na svém pravidelné zasedání 26. září 2006 rozhodlo o podmínkách pronájmu prostor obecního domu.

1 - pořádání tanečních zábav
Pronájem sálu 1000 Kč. + energie, úklid
Pronájem přísálí (hospody) , včetně celého vybavení 2000 Kč + energie, úklid

2 - Rodinné oslavy (svatby, narozeniny apod.)
Pro občany s trvalým pobytem v obcích patřící pod OÚ Běrunice 1000 Kč + energie, úklid - restaurace, sál 500,- Kč.
Pro ostatní zájemce 2000 Kč. + energie, úklid.

3 - Schůzová činnost
Pouze pro místní organizace patřící pod OÚ Běrunice
Bezplatně + úklid

Nájemce odpovídá za veškeré způsobené škody, které bezodkladně nahradí.

 

tel: 325 650 024
E-mail: ou@berunice.cz

 

Obsazené termíny 2018

6.1. Výroční schůze SDH Běrunice
20.1. SDH Velké Výkleky - Maškarní ples
27.1. Turnaj ve stolním tenise

10.2. TJ Sokol- Sokolský ples

Obsazené termíny 2017

7.1. Výroční schůze SDH Běrunice

21.1. Maškarní ples SDH Velké Výkleky

 

11.2. Sokolský ples

18.2. Výroční schůze  Spolek občanů Běrunic

 

4.3. Turnaj ve stolním tenise

11.3. Dětský maškarní karneval

 

1.4. Soukromá akce

30.4. Čarodějnice

 

17.6. Pouťová taneční zábava

 

8.7.   Soukromá akce

15.7. Soukromá akce

22.7. Soukromá akce

 

18.8.Soukromá akce

26.8.Soukromá akce

 

9.9. Posvícenská taneční zábava

 

21.10. Soukromá akce

28.10. Běrunický Halloween- SDH Běrunice 

 

9.12. Mikulášská besídka -Spolek občanů Běrunic

16.12.SDH Velké Výkleky- výroční schůze

26.12.Běrunická šipka - SDH Běrunice

 

Obsazené termíny 2016

9.1. Výroční schůze SDH Běrunice
23.1. Maškarní ples
 
13.2. Sokolský ples
 
5.3. Turnaj stolní tenis
 
16.4. A léta běží vážení
30.4. Čerodějnice
 
10.9. Běrunické posvícení
 
5.11. Běrunický halloween
12.11. Soukromá akce
 
1.12. Setkání seniorů
3.12. Mikuláš
17.12. Výroční schůze SDH V.Výkleky
27.12, Turna šipky
29.12. Výroční zasedání Kul. komise ZO Běrunice
 

Obsazené termíny 2015

10.1. Výroční schůze SDH Běrunice
17.1. Turnaj stolní tenis
24.1. Soukromá akce
31.1. Sokolský ples
 
13.2. Maturitní ples 
21.2. Maškarní ples
 
14.3. Soukromá akce
21.3. Soukromá akce
28.3. Jarní setkání
 
30.4. Čarodějnice
 
9.5. Soukromá akce
 
6.6. Běrunická pouť
 
4.7. Soukromá akce
11.7. Soukromá akce
 
8.8. Soukromá akce
 
12.9. Běrunické posvícení
 
31.10. Běrunický halloween
 
5.12. Mikuláš
12.12. Výroční schůze SDH V.Výkleky
27.12. Vánoční šipkování
31.12. Soukromá akce
 

Obsazené termíny 2014

11.1. Výroční schůze SDH Běrunice
18.1. Výroční schůze TJ SOKOL Běrunice
25.1. Sokolský ples
1.2.  Soukromá akce
8.2.  Turnaj ve stolním tenise

15.2. Soukromá akce
22.2. Maškarní ples

15.3. Dětský karneval

19.4. Otvírání silnic - Velikonoční zábava

3.5. Otvírání sezóny - Motodraci

7.6. Soukromá akce
21.6. Běrunická pouť

25.7. Soukromá akce

2.8. Soukromá akce
16.8.  Soukromá akce

23.8. Soukromá akce

5.9. Soukromá akce
14.9. Běrunické posvícení

18.10.Soukromá akce

4.12. Setkání seniorů

6.12. Čertovský rej

13.12. Výroční schůze SDH Velké Výkleky

27.12. Turnaj v házení šipek

31.12. Koncert

 

Obecní dům