U P O Z O R N Ě N Í K DANI Z  NEMOVITOSTÍ

01.01.2010 20:41

 Od 1. 1. 2010 se mění daň z nemovitostí  takto:

a/ zdvojnásobují se  sazby daně z   ostatních pozemků, tj. zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Zvýšení se nevztahuje na zemědělskou půdu.

b/ zdvojnásobují se základní sazby daně ze staveb  s výjimkou staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost.

       Nová výše daně bude poplatníkům sdělena platebními výměry  nebo hromadnými  předpisnými seznamy, které jsou předávány obcím. Částka, kterou budou povinni zaplatit na rok 2010 bude uvedena na složence, kterou obdrží začátkem května 2010.

Doporučujeme poplatníkům, aby ve vlastním zájmu vyčkali s placením daně z nemovitostí do května 2010. Termín úhrady daně z nemovitostí je 31. května 2010.

             Více...