Svoz nebezpečného odpadu

18.03.2010 19:19

 O Z N Á M E N Í

Obecní úřad Běrunice oznamuje, že

v sobotu 3.dubna 2010 od 9.00 do 11.00 hodin bude u svozného dvora v Běrunicích ( u kravína ) proveden sběr nebezpečného odpadu ( televize, ledničky, elektrospotřebiče, baterie, pneumatiky z osobních automobilů ).

Občané mohou v uvedené době využít této jednorázové akce.

V týdnu od 29.3. do 2.4.2010 je možno nebezpečný odpad odložit též do svozného dvora v jednotlivých obcích.