Obec Běrunice hlédá, nabízí...

22.08.2016 18:50

Obec B ě r u n i c e

 

nabízí pronájem hostince  K A M P E L I Č K A

ve Velkých Výklekách

tel: 325 650 024, 724 186 948 

e-mail:  schmidova@berunice.cz 

----------------------------------------------------

 

 

 

Pracovní místo na obsluhu kanalizace

Požadavky:
·  Každodenní kontrola chodu  ČOV
·  Opravy a kontroly šachet
·  Základní manuální zručnost
·  Zkušenosti s obsluhou vodohospodářských děl výhodou
      
Platové podmínky:
·  20 hodin měsíčně – 100,- Kč na hodinu
( živnostenský list nebo dohoda o provedení práce)

tel: 325 650 024, 724 186 948 

e-mail: schmidova@berunice.cz

Prodej stavebních parcel - Běrunice

tel: 325 650 024, 724 186 948 

e-mail: schmidova@berunice.cz